Samenwerken

Als kleiner administratie- en accountantskantoor heb je meestal geen fiscaal adviseur in dienst. De klanten hebben daarentegen wel behoefte aan advies. 

Met een juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit kan TCF consult hier de helpende hand bieden. 

 

Samenwerken houdt wederkerigheid in.

Fiscaliteit en accountancy zijn immers aanvullend op elkaar.  De klant wordt optimaal geholpen bij onze samen-werking. 

 

Dat dit alleen kan als alle betrokkenen open en integer en met respect voor elkaars kwaliteiten handelen spreekt voor zich. 

Tax Control Framework

 

De moderne maatschappij vraagt om andere verhoudingen tussen bedrijven en de overheid. 

Lees meer>

Internationale expansie

 

Ondernemen in het buitenland vergt specifieke aandacht.

Een uitgebreid netwerk van trusted partners zorgt voor vertrouwde begeleiding.   

Lees meer>

Fiscale herstructurering

 

Het kan van belang zijn de juridische structuur van de onderneming te wijzigen.

Bijvoorbeeld ten behoeve van een fiscale optimalisatie. 

Lees meer>

Informatiebeschikkingen


Het toezicht van de belastingdienst kent ook haar grenzen. Het is het belang van de klant dat ze niet overschreden worden.

Lees meer> 

Geschilbeslechting

 

Fiscale geschillen kunnen grote kosten en ongewenste effecten opleveren.

Het doel is beperken en oplossen. 

Lees meer>

Klantenbescherming

 

TCF Consult beschermt belangen.

Daar hoort vanzelfsprekend bij dat geen klantrelaties overgenomen worden.  Dat garandeer ik.

Oprecht en onvoorwaardelijk.