Even opletten anders is scheiden ook fiscaal lijden

Echtscheiding en de onderneming

Scheiden doet (fiscaal soms) lijden. Dat kan een waarheid zijn. Fiscaal is dat vaak afhankelijk van de afspraken die de huwelijkspartners bij het aangaan van het huwelijk hebben gemaakt.

Met name huwelijken die in algemene gemeenschap zijn aangegaan of waarbij later door het niet naleven van huwelijkse voorwaarden een algemene gemeenschap is ontstaan willen nog wel eens voor verassingen zorgen.

Immers bij een algemene gemeenschap geldt dat in principe alle vermogensbestanddelen in de gemeenschap vallen ( er zijn uitzonderingen). Daaronder valt dus ook het ondernemingsvermogen.

Dus moet in het kader van een echtscheiding worden gekeken naar de waarde van de onderneming. Dat is de zichtbare waarde volgens balans verhoogd met stille reserves op activa en een eventueel aanwezige zakelijke goodwill.

De huwelijkspartners hebben elk, ook weer in principe, recht op de helft van die waarde. De echtscheiding kan een gedeeltelijke fiscale afrekening met zich mee brengen. Zet één van de partners de onderneming voort, dan is een fiscale vrijstelling mogelijk.

Is de onderneming ondergebracht in een vennootschap? Dan is meestal sprake van een aanmerkelijk belang. Ook dan geldt dat toedeling van de helft van de aandelen leidt tot een fiscale afrekening. Ook hier kan een fiscale vrijstelling van toepassing zijn indien de onderneming wordt voortgezet.

Soms zit een vennootschap goed bij kas. In dat geval kan het noodzakelijk zijn dat één van de (ex)partners een deel van het vermogen van de BV krijgt. Vaak gebeurt dit door beleggingsvermogen af te splitsen van de holding, waarna de aandelen in de nu ontstane beleggingsvennootschap overgaan op de (ex-)partner. Recent heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat deze splitsing dan in beginsel niet gericht is op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing en dat de toedeling van de aandelen in de beleggingsvennootschap fiscaal vrij kan geschieden.

Uiteraard zijn er grenzen. Als bijvoorbeeld de huwelijksgoederengemeenschap eerst kortstondig is opgezocht om gebruik te kunnen maken van de belastingvrije verdeling dan gaat deze vlieger niet op.

#scheiden #boedelscheiding #onderneming

Recent