Vrijwillig verbeteren van de aangifte: waarom zou je dat nou moeten doen?

Het komt wel eens voor dat je een foutje maakt in de aangifte. Daar gaat dit artikel niet over. Niet opzettelijk gemaakte vergissingen zijn op te lossen.

Het wordt anders als je (voorwaardelijk) opzettelijk iets niet of maar gedeeltelijk in de aangifte op neemt. Dan kun je een venijnige inspecteur op het pad vinden, gesteund door zijn baas: Staatssecretaris Wiebes.

Nu de discussie over de Panama Papers (die overigens gebaseerd is op gestolen informatie) in volle gang is trekt Wiebes ten strijde tegen de hem onwelgevallige belastingbetaler.

Vandaag heeft hij bekend gemaakt dat de boete voor belastingontduikers verdubbelt zal worden.

Nu is het op zich al vreemd dat de Staatssecretaris aanleiding ziet om deze maatregel te nemen. Is zijn vertrouwen in de oprechte belastingbetaler dan zo ver afgenomen dat extra boetes noodzakelijk zijn? Wiebes argumenteert dat de belastingdienst vanaf volgend jaar bankgegevens met 100 landen geautomatiseerd uit gaat wisselen. Dit gegeven suggereert dat de pakkans veel groter zal worden. Dan moet je toch de vraag stellen dat als dat zo is, waarom de boete dan hoger moet zijn. Ik zie de noodzaak op die grond niet. Het gaat dus om andere zaken. Het verhogen van de boete wekt de indruk alsof belastingbetalers er massaal op uit zijn belasting te ontduiken. Want waarom zou je anders de boete moeten verzwaren? Wellicht is het een vraagstuk van de capaciteit. Misschien moet het verschil met partijen die gebruik maken van horizontaal toezicht toenemen. Het is giswerk.

Wel begrijp ik dat de staatssecretaris het moment aangrijpt om nog eens de aandacht te vestigen om tot inkeer te komen. En, mocht u wellicht onbedoeld op het fiscaal verkeerde pad zijn terecht gekomen dan is dit moment wellicht een kans om niet al te kort geknipt te worden.

De boete gaat immers op 1 juli van 60 naar 120%.

Moet u haast maken als u in deze situatie zit? Ja en nee. Alles hangt af van het tijdstip waarop de onjuiste aangifte is ingediend en daarnaast van de mate waarin u schuld draagt. Belangrijk is te weten dat bij inkeer binnen twee jaar na het indienen van de onjuiste aangifte geen vergrijpboete wordt opgelegd. Na dat tijdstip wordt de situatie beboetbaar, afhankelijk van de schuld die u zelf draagt. Bij de beschouwing van de schuld zijn naast fraude, opzet en voorwaardelijke opzet belangrijke graadmeters. De boete zal altijd passend en geboden opgelegd moeten worden. Dat is immers de toetsing die de rechter uiteindelijk toe zal passen. Mocht u zich in een situatie bevinden die aan deze criteria voldoet, neem dan gerust contact op. Wie vraagt kan geholpen worden.

#Box3 #Boete

Recent