Internationale fiscaliteit

Het is niet meer weg te denken. De groei van verreweg de meeste ondernemingen komt tegenwoordig niet alleen uit de lokale markt maar uit de internationale omgeving.

Dat is ook logisch want Nederland kent weliswaar een groot vermogen, maar de populatie zowel demografisch als in bedrijven is relatief klein. En Nederland zou Nederland niet zijn als er geen sterke handel met het buitenland zou bestaan.

 

Nu is internationaal zaken doen geen eenvoudige kwestie. Naast de taal-barrières vormen ook de cultuur-aspecten grote valkuilen.  Daarnaast is de internationale wetgeving een lap-pendeken die niet volgens de in Nederland geldende uitgangspunten werkt.

Dat is een nadeel, maar kan tege-lijkertijd, mits goed aangewend ook een voordeel zijn. Bij de keuze om internationaal zaken te gaan doen moeten de fiscale aspecten dus goed worden meegewogen.

 

Daarbij vormt niet alleen de van en naar Nederland gerichte internationale handel en dienstverlening maar ook de inrichting van de juiste vestigings-stuctuur  en de daarbij behorende heffingen. 

 

TCFConsult ondersteunt de internat-ionale opbouw van bedrijven met de Nederlandse belastingheffing als kerngebied. Vanuit die optiek draagt TCF Consult bij aan de totstandkoming van een evenwichtige en juiste fiscale naleving in Nederland. 

 

 

Daarbij staat niet alleen de BTW centraal maar ook de internationale winst-bepaling onder gebruikmaking van de fusierichtlijn, de deelnemings vrijstelling en de fiscale eenheid centraal. 

 

TCF Consult is mede door het partner-schap Tax6 in staat om de internationale positie van de onderneming fiscaal te optimaliseren.

Kennis maken?
043 23 40 020
info@tcfconsult.nl