"Bij horizontaal toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het recht te 
handhaven en het vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken."

 

Bron: brief over horizontaal toezicht (d.d. 8 april 2005) van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

De aandacht voor risicomanagement is logische ontwikkeling die wij maat-schappelijk al enkele jaren doormaken. De kredietcrisis heeft deze ontwikkeling verder versneld. 

 

De risicosfeer van elk bedrijf omvat ook de fiscale risico’s.  
De toenemende aandacht voor fiscaliteit van wettelijke organen en investeerders wordt mede veroorzaakt door de impact die fiscaliteit heeft op de financiële positie van bedrijven.

Stakeholders, zoals investeerders, fi-nanciële instellingen, de Belasting-dienst en andere toezicht-houdende organisaties, vragen daarom om een gewijzigde aanpak van fiscaliteit.

 

Het is daarbij  niet alleen belangrijk om te kunnen voldoen aan fiscale regelgeving.  Ook transparantie, inzicht in fiscale risico’s en een adequate implementatie van maatregelen om deze risico’s te beheersen worden steeds belangrijker.

 

Dit zal er overigens niet alleen toe leiden dat organisaties hun fiscale risico’s beter kunnen beheersen, maar creëert daarnaast ook meer inzicht in de mogelijkheden om fiscale kansen te benutten. 


Naast de zekerheid dat organisaties ‘in control’ zijn ten aanzien van hun fiscale positie, is het van belang dat or-ganisaties dit kunnen aantonen aan hun belanghebbenden, zoals het audit committee, het management en de fiscale autoriteiten.

TCF Consult draagt zorg voor een juiste inventarisatie van de risico's, adviseert beheersmaatregelen en 

schept daarnaast ook meer inzicht in de mogelijkheden om fiscale kansen te benutten. 


Naast de zekerheid dat organisaties ‘in control’ zijn ten aanzien van hun fiscale positie, zorgt TCF Consult  dat organisaties dit kunnen aantonen aan hun belanghebbenden, zoals het audit committee, het management en de fiscale autoriteiten.

Kennis maken?
 
043  23 40 020
info@tcfconsult.nl