Administratiepraktijk

 

De administratie en de fiscale aangifte vormen nog steeds een hoeksteen van het fiscale stelsel. De kwalificatie van de aangifte en de kwaliteit van de administratie worden steeds belangrijker .

Toch verandert de wereld snel. Wellicht hoor jij ook bij de groep ondernemers die de administratie zelf online voert. Dat is geen probleem en kan veel kosten besparen. 

En als ondernemer wil je niet alleen kosten besparen. Je wilt boetes en correcties voorkomen. 

Daarom is het belangrijk om de gegevens te laten controleren. 

Daarnaast is het belangrijk de juiste fiscale waarderingen toe te passen. Dat kan veel geld besparen.  

TCFConsult ontzorgt door de administratie te verzorgen en  aangiften omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting

successierecht in te dienen.

Voorafgaand aan het indienen van de aangiften kan een controle van de zelf gevoerde online administratie worden toegepast. 

Een aangifte houdt daarnaast ook de betaling in. Een goede financiële planning is noodzakelijk om te voorkomen dat de aangiftepraktijk van de fiscus niet tot een financiële molensteen wordt.

In internationaal verband draagt TCF Consult draagt mede zorg voor het indienen van de listings behorende bij de international inkoop en levering van goederen.

TCF Consult is bij de belastingdienst aangesloten in het stelsel van belasting-consulenten en geniet op die grond uitstel van het indienen van aangiften.

Bel 043 23 40 020
of kom langs

Onze diensten omvatten onder meer het volgende:

 • het verzorgen van de administratie; 
   

 • Het verzorgen van aangiften omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en successierecht;
   

 • Het analyseren van de aan de orde zijnde fiscale afdrachten en in voorkomend geval opstellen van een aangifteplanning;
   

 • Het bieden van uitstel voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
   

 • Advisering en begeleiding bij betalingsproblematiek;
   

 • Advisering en begeleiding van ondernemers,  bestuurders, aandeelhouders en commissarissen bij het indienen van aangiften in het buitenland;
   

 • Adviseren en procederen over fiscale afwikkeling van faillissementen en bestuurdersaansprakelijkheid